Citychef Svend-Erik 61 47 44 01 info@voreskalundborg.dk

De 2 næste weekender i december før jul, vil der primært i Kordilgade være små boder med bl.a. brændte mandler, juledekorationer, æbleskiver, musikanter der vil gå rundt og spille julemusik, og julemanden vil også gå rundt og hilse på. Vi beder folk om at huske på ikke at stå for mange sammen ét sted. Så hvis der allerede er folk ved en bod, så kom igen når der færre folk.