Citychef Svend-Erik 25 40 32 00 info@voreskalundborg.dk

Vision & Målsætning

Handelsstandsforeningen i Kalundborg

VoresKalundborg

Det er vores vision, at:
Handelsstandsforeningen Vores Kalundborg fortsat henhører under landets ypperste af slagsen, med et rigt aktivitetsniveau, aktive udvalg og optimal medlemspleje for såvel nuværende, som nye medlemmer.

Det er vores målsætning, at:
Handelsstandsforeningen bliver førende og skelsættende, omkring involvering såvel handelsstandsmæssigt, som politisk, så der fortsat kan tiltrækkes nye medlemmer. Vi vil markere os som en handelsstandsforening der har fokus på udvikling af midtbyen, igennem blandt andet aktiviteter og andre samlende faktorer.  Medlemskab skal være en selvfølge for alle byens interessenter i en blomstrende og bredt favnende handelsstandsforening.

Vores Kalundborg er Handelsstandsforeningen i Kalundborg.

Denne handelsstandsforening er Danmarks ældste (anno 1850 – se evt. under ”historie”) og løfter den dag i dag stadigvæk de stolte traditioner for et aktivt og varieret handelsliv i den gamle købstad.

Det lokale handelsliv, og indkøbsmuligheder generelt, er af helt afgørende betydning for en bys udvikling og en vigtig brik når tilflyttere overvejer at flytte til en ny by og kommune.

I gamle dage var handelsstandsforeninger kun for de handelserhvervsdrivende. Sådan er det heldigvis ikke mere!!

I dag er Vores Kalundborg meget mere end det – det er Alles Kalundborg. Vi gør hver eneste dag en kæmpe indsats for at øge fællesskabsfølelsen og sikre, at vi fortsat har en levende og charmerende midtby med masser af aktiviteter for alle aldre.  Derfor er vores langt over 100 medlemmer fordelt på ALLE medlemmer der kan se vigtigheden af dette:

Handelsdrivende både i og udenfor bymidten, talrige liberale erhverv, reklamebureauer, bilforhandlere, supermarkeder, industri, restauranter, Stejlhøj-centeret, DIG og mange andre.

Vores Kalundborg er til for ”hovedbyen”, Kalundborgs, Midtby – men foreningen sætter en ære i at samarbejde på tværs med de andre mindre handelsbyer i kommunen til fælles glæde for alle.

Vi kalder det ”Kærlighed til Kalundborg”.

Velkommen til alle!

Hvad får man ud af sit medlemskab?
Masser! Et fravalg af foreningen er et fravalg af det brede fællesskab – for jo flere vi er, jo mere kan vi løfte, rykke os og lykkes.

Det er derfor vores klare vision, at man ved at indmelde sig i foreningen, skal kunne få bl.a.:

Fællesskab med de andre medlemmer

 • Mulighed for ERFA grupper
 • Foredrag for medlemmer 4 x årligt (Eksterne undervisere, workshops, relevante emner og kurser)
 • Aktive udvalg der arbejder for at understøtte foreningen. (Aktivitetsudvalg, markedsføringsudvalg mv)
 • Et fælles arbejde for at tiltrække folk og ”vinde” alle årets sæsoner
 • Al relevant information serveres til din forretning/virksomhed via nyhedsbrev
 • Et årshjul med mange, både store og små, arrangementer
 • En effektiv handelssymbiose, som udover byens butikker også tæller erhvervsråd, foreninger, socialøkonomiske virksomheder, liberale erhverv og industri.
 • Fælles markedsføring af alle medlemmer via gængse medier, Sociale Medier og konkurrencer, både fysisk og online
 • Minimum 2 sociale touch points, hen over et år
 • En forening med en Citychef, som:
  • Fungerer som den samlende faktor på tværs af medlemmer og udvalg
  • Faciliterer arrangementer for foreningens medlemmer
  • Er sparringspartner for butiksindehaverne
  • Faciliterer ERFA grupper
  • Arrangerer sociale touch points
  • Deltager i relevante udvalg af ekstern karakter hvor det findes hensigtsmæssigt og giver værdi for foreningen.
  • Deltager i interne udvalg efter aftale om omfang med disse.
  • Sikrer kontinuerlig medlemspleje og synlighed i dagligdagen

Så meld dig ind sammen med alle os andre, vi glæder os til at byde dig velkommen i fællesskabet.

Hvad får byen ud af foreningens arbejde?
En kommune kan IKKE løfte al arbejdet med at gøre byen levende, alene. Kommunen skal sikre rammerne, understøtte og bidrage – og hvis alle så derudover ønsker samme retning og arbejder på det – så sker det. Byen har i årevis tiltrukket masser af industri og uddannelser. Nu skal vi arbejde hårdere på at Danmarks ældste handelsstandsforening har I sinde samtidig at være Danmarks mest levende, nytænkende og aktive handelsstandsforening.

Når denne vision lykkes, vil det:

 • Skabe en hyggelig bymidte
 • Tiltrække flere besøgende og dermed handlende til byen
 • Tiltrække flere erhvervsdrivende
 • Gøre Kalundborg endnu mere attraktivt at bosætte sig og ikke mindst LEVE i
 • Skabe en positiv spiral for vores dejlige by

Hvilke krav stiller vi til vores medlemmer?

De 7 bud!

Det lyder skrapt – det er det ikke! Tvært imod!  

Det er vores måde at definere medlemmernes store rolle i den positive spiral, der tegner vores fortsatte udvikling i den rigtige retning.

 • Alle taler hinanden og byen op
 • Alle støtter hinanden hvor de kan
 • Alle løfter i fællesskab
 • Alle tager del i større projekter/aktiviteter/kulturelle fyrtårn jf. årshjul
 • Alle ensretter så vidt det er muligt i forhold til åbningstider mm
 • Alle tager ansvar for at nå foreningens mål/vision
 • Alle forsøger at bruge foreningens andre medlemmer som førsteprioritet

Fordi det kræver en positiv spiral at skabe udvikling i stedet for afvikling!