Citychef Svend-Erik 25 40 32 00 info@voreskalundborg.dk

Destination Sjælland

Sammen skaber vi muligheder for vækst. Destination Sjælland er destinationsselskabet for Sjællands Vestkyst, som dækker Holbæk, Kalundborg, Slagelse og Sorø kommuner.

Vi har til formål at udvikle turismen og markedsføre destinationen, som paraplyorganisation for turisterhvervene og de 4 kommuner.

Destination Sjælland
Sdr. Stationsvej 26
4200 Slagelse
Tlf. 70 25 22 06

Hjemmeside: www.destinationsjaelland.dk/
Facebook: Destination Sjælland